Referentna lista
REFERENTNA LISTA SANACIJA, ADAPTACIJA,
TE IZVEDENIH GRAĐEVINA I PROMETNICA
1. Sisačka biskupija - izrada inox ograda i obrednih predmeta od inoxa
2. Šumarija Sisak, izrada predmeta od inoxa
3. Kolekcionar M. Sudac, izrada inox elemenata
4. Titan Sisak, izrada spec. čelične stolarije
5. Obnova zaštićene ograde na objektu stambene zgrade u Ilici 49, Zagreb, Dom obrtnika
6. Novogradnja Varaždin – objekti Općinskog suda u Glini, inox ograde
7. Partner Centar Sisak, objekat stambene zgrade u Samoboru, inox ograde, aluminjske platforme
8. Objekat Vidikovac u Sisku, čelična i aluminijska bravarija
9. PBP Zagreb, objekt West Gate Zagreb izrada čelične konstrukcije, objekat MAN, aluminijska fasada
10. Stela sport Sisak, izrada aluminijske stolarije
11. Team d.d. Čakovec – čelična i inox bravarija na objektima: Stabmene zgrade u Sesvetama, Filozofski fakultet u Zagrebu, Bolnica Sisak, odjel ginekologije (čelične konstrukcije i ograde), poliklinika Sabol Zagreb, inox ograde
12. Drvokon Sisak – objekti dječjih vrtića u Zagrebu - čelična bravarija
13. Pilana Požgajec Sisak – čelične konstrukcije i vrata hala
14. Hrvatske šume Sisak – čelična bravarija
15. GRAS Sisak – al. i čelična bravarija
16. Obrtnička komora Sisak – aluminijska stolarija i segmentna autom. vrata
17. Zatvor Sisak – čelična stolarija
18. Kaznionica u Glini – aluminijska i čelična stolarija
19. Tvim – Hotel Astorija Zgb. – čelična konstrukcija
20. Aerodrom Pleso – aluminijska stolarija
21. Knauf Knin – ograđivanje tvornice
22. Ljudevit Posavski mlin i pekare Sisak, aluminijska stolarija
23. Partner Centar Sisak – ograde i konstrukcije objekta
24. Šinjor d.o.o. Sisak, izrada al., čelične i inox bravarije
25. GOR Zagreb, izrada čelične konstrukcije objekta
26. Privredna banka Zagreb, poslovnica Sisak – aluminijska stolarija
27. Fina ispostava Glina, Kostajnica, Petrinja, Sisak-izrada šalter sale, čelične stolarije, zaštitnih rešetki vrata, prozora i oružarne
28. Osnovna škola u Sunji – izrada al. bravarije
29. STSI – Zgrada Pono – izrada al. bravarije
30. Osnovna škola u Hrvatskoj Kostajnici – izrada al. bravarije
31. Jodno – lječilište Sisak – sanacija postojeće bravarije
32. Medicinski centar u Dubici – izrada staze za invalide
33. HT – antenski stupovi mobilne mreže – Popovača i Dvor
34. Radovi na postavi instalacija na mostu u Sunji preko rijeke Sunje
35. Karlovačka pivovara, sanacija krova
36. IDIS trgovački centar Ivanić Grad, Galdovo i Novo Selo – bravarski radovi
37. Zgrada mjesnog odbora Lukavec
38. Izrada ostakljenih stijena JANSEN – skladište Gramat Zagreb
39. Kapela u Palanjku – izrada krova i aluminijske bravarije
40. Crkva Sv. Mihaela u Tišini Erdedskoj – izrada tornja
41. Crkva Sv. Josipa Radnika u Galdovu – izrada tornja
42. Privredna banka Zagreb – nosači UPS-a i LTM-a
43. SIMEX bravarski radovi na halama i izrada plinotijesne komore
44. Bolnica Sisak – agregatno postrojenje – izrada kabelske zaštite i zvučno izoliranih vrata
45. Signalizacija čvorišta Karlovac – bravarski radovi
46. Gospodarska komora Sisak Inox i aluminijska bravarija
47. INA Rafinerija nafte Sisak – održavanje
- krov na Koksnim komorama 400 m2
- prozori SBO
- kancelarije PONO
- zaštite od sunca na SBO, INA ING, Dorada, ERC
- ograde: glavna porta, kupska cesta 300m, KP-2 400m, nadvišenje kupske ceste 1700 m, pružni prijelaz 150 m, KP-6 115 m, Punionica plina 200 m
- izrada portirni
- služba osiguranja – zaštitne sigurnosne rešetke
- izrada vrata
- zaštitne protupožarne mrežice
- komandna sala KP-6 (aluminijska bravarija)
- kisikana Sisak (al.bravarija)
- pokrivanje kanala FSS Meroks destilacija
- izrada podesta zasuna KP-7
- izrada metalnih poklopaca, industrijskih vrata –Kemijska priprema vode
- izrada prenosivih penjalica i stabilizatora
- izrada pocinčanih gazišta
- izrada cijevnih mostova
- izrada odušaka kanalizacije
- krov KP-7 540m2
48. Vrtić Ciciban u Sisku – bravarski radovi na unutarnjem uređenju
49. Zatvor u Sisku – izrada ograde šetališta , sugornosnih rešetki, sjenila prozora, izrada
vrata, obnavljanje starinskih kovanih vrata
50. Šumarija Cerovljani – sanacija postojećeg krovišta i građevinska limarija
51. Šumarija Pokupsko – sancija postojećeg krovišta i građevinska limarija
52. Šumarija Sisak – izrada ograde toplinsko rashladne stanice
53. Bistro Kockica Sisak – oprema inventara od inox čelika
54. Restoran Stari Grad Sisak – oprema kuhinje i inventara od inox čelika
55. Dugave – niz kuća – izrada limarije i bravarski radovi (6 objekata)
56. Daruvarske toplice . sanacija postojećeg krova
57. Pošta Caprag – izrada sigurnosnih vrata
58. Pošta Sunja – sanacija postojećeg krovišta
59. HEP – izrada krova objekta zgrade i pomoćnih objekata, aluminijski prozori i vrata zgrade
60. Osnovna škola Sunja – sanacija postojećeg krovišta
61. Izrada i sanacija ratom oštećenih i uništenih građevina u Blinjskom Kutu
62. Izrada i sancija ratom oštećenih i uništenih građevina u Hrastovici
63. HT Kostajnica – krov 500 m2
64. Elektra krov trafostanice Glina 500m2
65. Elektra Sisak – ograda na cesti i ograda skladišta
66. Komandna sala željezničkog kolodvora u Sisku
67. Zavod za platni promet – nosivi stupovi šalter sale
68. Savijanje i profiliranje limova za Termiku Zagreb
69. Sava Sunja – izrada ogradnih elemenata TIP
70. Pokrivanje kompresornice KP-5 INA Rafinerija Sisak
71. Svjetlarnik stubišta staklenika balkona na zgradi Trg 22. lipnja Sisak